Onderzoek

Wat is het doel?

De COBRA studie kijkt naar veranderingen in lichaamssamenstelling, en met name de hoeveelheid vet- en spierweefsel, bij vrouwen met borstkanker die chemotherapie ondergaan. Daarbij wordt onderzocht hoe vrouwen eventuele veranderingen in voeding, lichamelijke activiteit en kwaliteit van leven tijdens de behandeling ervaren en welke suggesties zij zelf hebben om met die veranderingen om te gaan. Om te bepalen welke lichaamsveranderingen specifiek door chemotherapie ontstaan, en welke effecten bij “gezonde” vrouwen in dezelfde leeftijdscategorie te zien zijn, zijn ook vrouwen zonder de diagnose borstkanker gemeten.

Wat houdt het onderzoek in?

De studie bestaat uit twee typen onderzoek: kwantitatief en kwalitatief onderzoek. In het kwantitatieve deel van de studie worden bij alle deelnemers vragenlijsten afgenomen en lichaamsmetingen uitgevoerd. Daarnaast wordt aan alle deelnemers gevraagd om bloedmonsters af te staan. In het kwalitatieve deel van de studie wordt een kleinere groep deelnemers uitgenodigd voor deelname aan interviews en zullen na de interviews focusgroepen worden gehouden. Alle deelnemers zijn gevolgd voor een periode van een jaar.

Deelnemers

De COBRA studie is afgerond in 2017. Er zijn verschillende wetenschappelijke artikelen geschreven over de studie. Meer hierover leest u op de pagina ‘Resultaten’.

Onderzoeksteam

Prof Ellen Kampman (hoofdonderzoeker – hoogleraar Voeding en Ziekte)
Dr Dieuwertje Kok (senior onderzoeker)
Dr Renate Winkels (senior onderzoeker)
Promovendi en onderzoeksassistenten