Deelnemende ziekenhuizen

De COBRA-studie is inmiddels afgerond. Onderstaande ziekenhuizen hebben meegeholpen met de werving van deelnemers voor de studie. We bedanken alle ziekenhuizen en deelnemers voor hun deelname en inzet voor de COBRA-studie.