Neuropathie door chemo minder bij magnesiumrijk dieet

Darmkankerpatiënten die chemotherapie krijgen, hebben vaak te maken met klachten zoals tintelende of pijnlijke tenen en vingers en gevoelloosheid. Deze klachten, gerelateerd aan het functioneren van de zenuwen, worden neuropathie genoemd. Uit onderzoek blijkt dat patiënten die een magnesiumrijk dieet tot zich nemen, mogelijk minder last hebben van deze neuropathie.

Veel darmkankerpatiënten worden behandeld met oxaliplatin, een middel dat niet alleen de groei van tumorcellen afremt, maar ook zenuwcellen aantast. Daardoor krijgen mensen last van neuropathie zoals tintelende vingers en tenen, gevoelloosheid of prikkelingen van de huid. Bij een deel van de patiënten vermindert ook de fijne motoriek. Zes tot acht maanden na de chemotherapie heeft nog steeds veertig tot zestig procent van de mensen last van deze bijwerkingen.

Onderzoekers zoeken al langer naar methoden om de neuropathie te verminderen. Bekend is dat magnesium en calcium van invloed kunnen zijn op de zenuwgeleiding en spierwerking. In verschillende studies kregen mensen met darmkanker via een infuus extra magnesium of calcium toegediend. De resultaten waren wisselend. In sommige studies nam de neuropathie af, in anderen was er geen verschil.

Daarom hebben onderzoekers van de COLON studie bij 196 darmkankerpatiënten die waren behandeld met oxaliplatin, gekeken in hoeverre magnesium- en calciuminname door middel van voeding samenhangt met neuropathie klachten. Voeding levert namelijk een belangrijke bijdrage aan de hoeveelheid magnesium en calcium in het lichaam.

De onderzoekers vroegen de deelnemers in een gestandaardiseerde enquête naar hun dagelijkse voeding. Eten ze magnesiumrijke producten als volkoren brood of noten? Nemen ze ook calciumrijke voedingsmiddelen zoals kaas, yoghurt of melk tot zich? En in welke mate hebben ze last van neuropathie?

Er bleek een verband tussen de magnesiuminname en neuropathie. Mensen die meer magnesium binnenkregen, hadden minder last. Voor calcium-inname werd dit verband niet gevonden. Het is de eerste keer dat deze resultaten zijn gevonden. Vervolgonderzoek zal deze resultaten moeten bevestigen voordat artsen  dieet-adviezen kunnen geven.

 

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nutrients.

Wetenschappelijke publicatie