Hogere vitamine D-concentraties hangen samen met minder ontsteking in dikke darmkankerpatiënten

Ontsteking speelt een belangrijke rol in het ontstaan van darmkanker. Nu hebben we het niet over ontsteking zoals u die waarschijnlijk wel kent van een etterend wondje, maar over een minder zichtbare, minder heftige, langdurige vorm van ontsteking in het bloed. Ook wel laaggradige chronische ontsteking genoemd.

Deze hogere ontstekingswaarden in het bloed zorgen voor een ongunstiger ziekteverloop. Eerdere studies hebben aangetoond dat het verlagen van ontstekingswaarden, door bijvoorbeeld het slikken van aspirine, het risico op darmkanker verminderd. Het verminderen van ontsteking kan mogelijk ook bijdragen aan een gunstiger ziekteverloop bij darmkankerpatiënten, gezien de belangrijke rol van ontsteking in het ontstaan en verloop van darmkanker. Vitamine D heeft een ontstekingsremmende werking en zou dus een mogelijk middel kunnen zijn om ontstekingswaarden in het bloed te verlagen.

Daarom hebben onderzoekers van de Wageningen University & Research onderzocht of er een verband was tussen vitamine D concentraties en ontstekingswaarden in het bloed van 798 darmkankerpatiënten. Zij vonden dat hogere vitamine D concentraties samenhingen met lagere concentraties van ontstekingsmarkers. Zo vonden ze bijvoorbeeld dat hogere vitamine D concentraties gelinkt waren met lagere concentraties van interleukine 6, een stofje dat een belangrijke rol speelt in chronische ontstekingen en gelinkt is aan een ongunstiger ziekteverloop.

Vervolgstudies zijn nodig om te onderzoeken of het verhogen van vitamine D concentraties in het bloed, door bijvoorbeeld het geven van vitamine D supplementen, daadwerkelijk resulteert in lagere ontstekingswaarden en of dit vervolgens samenhangt met een gunstiger ziekteverloop.

Het onderzoek maakt deel uit van 2 studies in darmkankerpatiënten: de COLON-studie en de EnCoRe studie.