Showcase

Een gezonde leefstijl na darmkanker hangt samen met een langere overleving

Het is bekend dat een gezonde leefstijl het risico op het krijgen van kanker kan verlagen. Een gezonde leefstijl na een kankerdiagnose heeft mogelijk een gunstige invloed op de prognose. Helaas zijn er nog maar weinig studies gedaan die kijken naar de samenhang tussen leefstijl en het verloop van de ziekte. Daarom is het nog onduidelijk of iemands leefstijl na darmkanker samenhangt met het risico dat de kanker terugkomt na behandeling. Ook was het nog onduidelijk of iemands leefstijl samenhangt met de overlevingskans.

In ongeveer 1400 darmkankerpatiƫnten hebben onderzoekers van Wageningen University & Research onderzocht hoe leefstijl samenhangt met de prognose van darmkanker. Deelnemers werden hiervoor herhaaldelijk bevraagd over hun leefstijl. Vlak na de diagnose vroegen de onderzoekers schriftelijk naar hun voeding, beweging, gewicht en alcoholinname voor de diagnose. Dezelfde vragen werden zes maanden en twee jaar na de diagnose weer gesteld om inzicht te krijgen in hun leefstijl na diagnose. Alle deelnemers werden tussen 2010 en 2015 behandeld en hadden geen uitzaaiingen.

Leefstijl voor de diagnose hing niet samen met de overlevingskans, maar leefstijl na diagnose wel. De deelnemers met een gezondere leefstijl zes maanden na diagnose hadden een hogere overlevingskans vergeleken met deelnemers met een ongezonde leefstijl. Gezonder gaan leven na de diagnose was ook gelinkt aan een hogere overlevingskans. Leefstijl leek niet samen te hangen met het risico dat de kanker terugkeert na behandeling.

Hoewel er een verband gevonden is tussen leefstijl en de overlevingskans na darmkanker, is het niet zeker of leefstijl de werkelijke oorzaak is. Dit moet verder worden onderzocht. Toch is het verstandig om gezond te leven na darmkanker. Het is bekend dat gezond leven het risico op andere aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes en obesitas verlaagt. De belangrijkste tips voor een gezonde leefstijl: wees actief en eet gezond.

Het onderzoek maakt gebruik van 2 studies in darmkanker patiĆ«nten: de COLON-studie van Wageningen University & Research en de EnCoRe studie van Maastricht UMC.