Onderzoek

Het doel van de COLON studie is om een wetenschappelijk onderbouwd antwoord te geven op de vraag of voeding en leefstijl invloed hebben op het ziekteverloop van dikkedarmkanker. Hierbij kijken we naar veel verschillende factoren zoals:

  • Voedings-en leefstijlpatronen
  • Vitamine D status
  • Lichaamssamenstelling
  • Metabolieten in het bloed

We verzamelen informatie over al deze factoren bij ruim 2000 dikkedarmkanker patiënten. Dit doen we door middel van vragenlijsten en metingen in het bloed.

Vervolgens kijken we of voeding, voedingssupplementen en leefstijl het verloop van de ziekte beïnvloeden. Deze informatie kan toekomstige dikkedarmkanker patiënten helpen om hun risico op het terugkomen van de ziekte te verlagen.

Meer informatie

Deelnemers en metingen

Klik voor vergroting: verloop van het onderzoek
Klik voor vergroting: verloop van het onderzoek

Op verschillende momenten na de diagnose zijn er metingen en daarnaast worden ook medische gegevens opgevraagd. Deelnemers van de COLON studie vragen we om gedurende 5 jaar op verschillende tijdstippen vragenlijsten in te vullen en wat bloed af te staan. We gebruiken 4 vragenlijsten in de COLON studie:

  • Algemene vragenlijst met o.a. vragen over lengte, gewicht, medicijngebruik, lichamelijke beweging en medische geschiedenis
  • Uitgebreide voedselvragenlijst
  • Supplementen vragenlijst
  • Kwaliteit van leven vragenlijst

Deelname aan het onderzoek

Alleen dikkedarmkanker patiënten die behandeld worden in één van de deelnemende ziekenhuizen kunnen meedoen aan het onderzoek. De behandelend arts of verpleegkundige zal de mogelijke deelnemer hiervoor uitnodigen.

Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en heeft geen invloed op de behandeling in het ziekenhuis. Bovendien kunnen deelnemers zich op elk moment uit het onderzoek terugtrekken, zonder opgave van redenen.

Per 1 maart 2020 kunnen er geen nieuwe deelnemers meer meedoen aan de COLON studie.