Mensen met darmkanker gaan nauwelijks gezonder leven

Veel mensen voldoen niet aan de richtlijnen voor een gezonde leefstijl en dit verbetert nauwelijks in de eerste twee jaar na de diagnose darmkanker.

Een gezonde leefstijl na de diagnose darmkanker kan de prognose mogelijk verbeteren. Het is belangrijk dat artsen en mensen met kanker samen over leefstijl praten, iets dat nu te weinig gebeurt.

Onderzoekers van Wageningen University & Research vroegen zich af welke veranderingen in leefstijl Nederlandse darmkankerpatiënten maken en hoe deze veranderingen met elkaar samenhangen. Deelnemers aan de COLON-studie, een langlopend onderzoek bij zo’n 2000 darmkankerpatiënten in twaalf Nederlands ziekenhuizen, werden hiervoor bevraagd. Vlak na de diagnose vroegen de onderzoekers schriftelijk naar hun voeding, beweging, gewicht, alcoholinname en rookgedrag. Dezelfde vragen werden zes maanden en twee jaar na de diagnose weer gesteld. Alle deelnemers werden tussen 2010 en 2015 behandeld en hadden geen uitzaaiingen.

Uit de antwoorden van 1072 deelnemers blijkt dat 70% van de mensen minimaal één aspect van hun leefstijl verbeterden. Mensen gingen vooral minder suikerrijke dranken, zoals frisdrank, drinken. Ook gingen ze minder rood en bewerkt vlees eten.

Voor het eerst is onderzocht hoe veranderingen in verschillende aspecten van de leefstijl met elkaar samenhangen. Op basis van de aanbevelingen van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is een leefstijlscore ontwikkeld. Deze leefstijlscore meet hoe goed aan de richtlijnen voor een gezond gewicht, voldoende bewegen, en gezond eten en drinken wordt voldaan. Uit de meting blijkt dat de helft van de deelnemers meerdere aspecten van hun leefstijl veranderden, maar ze voldeden beter aan de ene richtlijn en slechter aan een andere. De totale leefstijlscore bij de diagnose en 2 jaar na de diagnose liet nauwelijks een verandering zien.


De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Cancer Survivorship.